1. Thời gian bảo hành

 • Phụ tùng xe máy được bảo hành theo tuỳ sản phẩm, dao động từ 3 - 6 tháng, sản phẩm Yamaha không được bảo hành.
 • Thời gian bảo hành được tính từ ngày ghi trên hóa đơn mua hàng.
 • Nếu không có hóa đơn mua hàng, thời gian bảo hành được tính từ ngày sản xuất của phụ tùng xe máy.

2. Các trường hợp được bảo hành

 • Phụ tùng xe máy được bảo hành nếu có lỗi do nhà sản xuất.
 • Các lỗi do nhà sản xuất bao gồm:
  • Phụ tùng không đúng thông số kỹ thuật.
  • Phụ tùng bị lỗi vật liệu.
  • Phụ tùng bị lỗi gia công.
  • Phụ tùng bị lỗi lắp ráp.
 • Các trường hợp không được bảo hành

3. Các trường hợp không được bảo hành

 • Phụ tùng xe máy không được bảo hành nếu có lỗi do người sử dụng.
 • Các lỗi do người sử dụng bao gồm:
  • Phụ tùng bị hư hỏng do tai nạn.
  • Phụ tùng bị hư hỏng do sử dụng không đúng cách.
  • Phụ tùng bị hư hỏng do bảo dưỡng không đúng cách.
  • Phụ tùng bị hư hỏng do sửa chữa không đúng cách.
 • Phụ tùng xe máy không được bảo hành nếu đã hết thời gian bảo hành.
 • Phụ tùng xe máy không được bảo hành nếu đã bị thay đổi hoặc sửa chữa tại một cơ sở khác không được ủy quyền.

4. Quy trình bảo hành

 • Để được bảo hành, khách hàng cần mang phụ tùng xe máy bị lỗi đến cửa hàng để được bảo hành
 • Khách hàng cần cung cấp hóa đơn mua hàng hoặc biên lai thanh toán để chứng minh việc mua hàng.
 • Sau khi kiểm tra phụ tùng xe máy bị lỗi sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng mới cho khách hàng.
 • Việc sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng xe máy sẽ được thực hiện miễn phí trong thời gian bảo hành.

 

Thu gọn